Meerpaaldagen Dronten - Wordt vrijwilliger!
Meerpaaldagen - Dronten - Avondprogramma
Meerpaaldagen - Dronten - Straattheater
Meerpaaldagen - Dronten - Draaimolen

We houden het graag netjes, leuk en beschaafd op het evenemententerrein. Daarom vragen we u rekening te houden met de volgende zaken:

HET IS DE BEZOEKERS VAN DE MEERPAALDAGEN NIET TOEGESTAAN:

  • Eigen consumpties mee te nemen
  • Alcohol te nuttigen onder de leeftijd van 18 jaar
  • Gevaarlijke voorwerpen mee te nemen
  • Blik en glas bij zich te hebben
  • Drugs bij je te hebben, te gebruiken, of te verhandelen
  • Overlast te veroorzaken
  • Dieren worden niet toegelaten met uitzondering van hulphond en van bewoners (voorzien met pasje)
  • Te roken in de tenten
  • Het terrein met de fiets te betreden

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID DE REGLEMENTEN:

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoekers. Stichting ProDronten is daarnaast niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de Security en personen van de organisatie. De organisatie van de Meerpaaldagen kan bepaalde personen de toegang weigeren tot/of verwijderen van het evenemententerrein.

Bij wangedrag wordt een persoon verwijderd en krijgt meteen ook een terreinverbod voor de rest van de Meerpaaldagen dat jaar ( donderdag en vrijdag wordt deze uitgereikt). Op de zaterdag en zondag komt er een terreinverbod voor het komende jaar.

Wildplassen zal leiden tot verwijdering van het evenemententerrein voor dit jaar en het jaar volgend.

Gemaakte foto’s en/of filmopnamen kunnen door de organisatie worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Controlerende instanties dienen zich vooraf te melden bij organisatie in De Meerpaal.

Op het gehele terrein wordt cameratoezicht uitgevoerd. Bij het betreden van het terrein conformeert u zich hier mee.