Huisregels

Huisregels Meerpaaldagen 2023

We houden het graag netjes, leuk en beschaafd op het evenemententerrein. Daarom vragen we u rekening te houden met de volgende zaken.

Het is bezoekers van de Meerpaaldagen niet toegestaan om:

 • Eigen drinkwaren mee te nemen en/of te nuttigen
 • Alcohol te nuttigen onder de 18 jaar
 • Gevaarlijke voorwerpen mee te nemen
 • Blik en glas bij u te hebben
 • Grote tassen en/of rugzakken mee te nemen mits om medische redenen
 • Drugs bij u te hebben, te gebruiken, of te verhandelen
 • Lachgas bij u te hebben, te gebruiken, of te verhandelen
 • Overlast te veroorzaken
 • Dieren worden niet toegelaten met uitzondering van hulphonden, huisdieren van bewoners mits voorzien van hun bewonerspas
 • Te roken in de tenten
 • Met de fiets het terrein te betreden
 • Wild te plassen

Voor zaken waarin huisregels niet voorzien heeft de organisatie beslissingsbevoegdheid.

Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoekers.

Stichting ProDronten is daarnaast niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen, alsmede voor schade in welke vorm dan ook aan bezoekers zelf.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de Security en personen van de organisatie.

De organisatie van de Meerpaaldagen kan bepaalde personen de toegang weigeren tot/of verwijderen van het evenemententerrein.

Bij wangedrag wordt een persoon verwijderd en krijgt ook een terreinverbod voor de rest van de Meerpaaldagen.

Is de terreinontzegging uitgereikt op de zaterdag/zondag dan zal het terreinverbod gelden voor het resterende deel van de editie en voor de eerstvolgende editie.

Gemaakte foto’s en/of filmopnamen kunnen door de organisatie worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Controlerende instanties dienen zich vooraf te melden bij organisatie in de Meerpaal.

Op het gehele terrein vindt cameratoezicht plaats, de beelden van cameratoezicht zijn eigendom van de organisatie en worden na overleg met de politie verwijderd.