Meerpaaldagen Dronten - Sponsor worden?
Meerpaaldagen - Dronten - Dans & Spektakel
Meerpaaldagen - Dronten - Kinderactiviteiten
Meerpaaldagen - Dronten - Avondprogramma
Meerpaaldagen - Dronten - Straattheater
Meerpaaldagen - Dronten - Kinderprogramma
Meerpaaldagen - Dronten - Straattheater
Meerpaaldagen - Dronten - Optreden
Meerpaaldagen - Dronten - Braderie

TOELICHTING FONDSENWERVING PRODRONTEN

Hoe is een meerdaags groots evenement als de Meerpaaldagen mogelijk? Speciaal voor sponsors, ondernemers en belangstellenden een toelichting op de fondsenwerving. Stichting ProDronten staat voor transparantie.

Wie na het lezen van deze informatie aanvullende toelichting wil, kan contact opnemen met het dagelijks bestuur. De (vice-)voorzitter is vanzelfsprekend graag hiertoe bereid.

Meerpaaldagen - Dronten - Fondsenwerving

BEGROTING: 45% DOOR 100+ SPONSORS

De begroting van de Meerpaaldagen wordt voor ongeveer  45% in euro’s bekostigd door meer dan 100 sponsors. Ondernemers uit Dronten en omgeving die het festival een warm hart toedragen en financieel steunen. Daar zijn wij trots op. Want welk festival zoals de Meerpaaldagen is in de regio nog gratis voor alle inwoners? Daar moeten wij zuinig op zijn.

BEGROTING: 45% DOOR ONZE HORECAPARTNER

Nog eens ongeveer 45% wordt bekostigd door onze horecapartner. Deze middelen komen uit de drankomzet. Als organisatie zijn we uiteraard content met zo´n goede ondersteuner van het festival. Dat mag ook eens gezegd worden.

BEGROTING: 10% SPONSORING IN NATURA

Er zijn verschillende sponsoren die geen bedragen in euro’s sponsoren, maar die bijvoorbeeld werkzaamheden, materialen of machines kosteloos ter beschikking stellen aan onze organisatie.

Ter info: een normale jaarlijkse Meerpaaldagen kost ongeveer € 150.000,-.

Risico’s bij een festival
Een evenement loopt altijd risico dat het afgeblazen moet worden. Door een nationale gebeurtenis of bij een calamiteit. De kosten lopen dan echter wel door. Die kosten moeten dan door de horecapartner wel gedragen worden zonder dat er inkomsten zijn. Stichting ProDronten loopt hierdoor niet of in elk geval minder risico.

Meeliften op de Meerpaaldagen
Met de Meerpaaldagen zetten we samen Dronten op de kaart. Daar kunnen we allemaal op meeliften. Ook de ondernemers in Stadscentrum SuyderSee Dronten. Voor de een is dat tijdens en de ander na het evenement.

Een van de ondernemers: ‘Mijn klanten vinden het dan te druk in het centrum. Maar door het evenement staat Dronten wel weer op de kaart, daar hebben we allemaal wat aan.’

Samenwerking
Het hele jaar door zitten wij als Stichting ProDronten met diverse partijen om de tafel om mogelijkheden tot samenwerkingen te bespreken. Ook met andere (horeca) ondernemers. Maximaal profiteren van de Meerpaaldagen kan en mag van ons ook, daar doen we het voor.

Echter wel met als leidraad de condities die onze overheid als vergunningverlener stelt. Deze zijn overigens ook uitstekend toepasbaar gebleken tijdens het feest.

Een aantal horeca ondernemers: ‘Wij verdienen overdag al onze omzet door de vele bezoekers met ons extra groot terras. Daarom gaan wij ’s avonds op tijd dicht. Zo kunnen wij zelf ook mee feesten.’

En dan hebben we het niet eens gehad over alle andere samenwerkingspartners zoals politie, brandweer, Veiligheidsregio Flevoland en gemeente.

Voorbereidingen
Samen met vrijwilligers, commissieleden en bestuur starten we met onze voorbereidingen in november om het jaar er op in augustus een mooi evenement te kunnen realiseren. Om muziekartiesten te contracteren, lopen die termijnen soms nog langer dan één seizoen-cyclus.

Kortom, wat we met z’n allen aan werk verzetten, samen met de vrijwilligers, is onbetaalbaar!

Op welke manier mogen wij met u samenwerken? Zodat u óók maximaal kunt meeliften op het succes van de jaarlijkse Meerpaaldagen!