Vrijwilligers | Bestuur| Meerpaaldagen 2019 |

BESTUUR STICHTING PRO DRONTEN

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Joop Weenk
Vice-Voorzitter: Richard Onderberg
Secretaris: Rachel Happel
Penningmeester: Erik Smits
Algemeen lid: Jacques Huijbregts

VERTEGENWOORDIGING VANUIT DE COMMISSIES

Coördinatiecommissie: Erik Hartgring
Sponsorwerver: Nathalie Hagen
Programmacommissie: Denise Senten-van der Hoek
PR-Commissie: Monica van Leussen en Jolanda Scholten
Vrijwilligerscommissie: Rosanne Schreuders
Horeca: Jeroen Groot

COMISSIELEDEN PRODRONTEN

Sponsorcommissie:

Carien vd Marel
Nathalie Hagen
Floris Diederiks
Johan Stienstra
Gijs. H. AE Snakenborg

Activiteitencommissie:

Denise Senten-van der Hoek
Miranda Schoemaker
Rosalien Reyne
Marijn Stienstra
Karina Timmerman
Mireille van Groningen
Geertje Wis

Muziekcommissie:

Carl Jansen

Stratenfestival:

Scott Bravenboer
Bianca Korrel
Winanda Wouda

PR-commissie:

Monica van Leusen
Jolanda Scholten
Larissa de Vos
Ruben Lijzenga
Lonneke Reinsma

Coördinatiecommissie:

Erik Hartgring
Jennifer van der Kamp – Sauer
John Edzes
Bart Bos

Vrijwilligerscommissie:

Denise Schaapman
Rosanne Schreuders
Alice Michielsen

Bouwcoördinatie:

John Edzes
Bart Bos

Techteam:

Jacques Huijbregts
Christian Bronswijk
Dirk Visser

Horeca:

Jeroen Groot