Meerpaaldagen Dronten - Sponsor worden?
Meerpaaldagen - Dronten - Vrijwilligers

BESTUUR MEERPAALDAGEN

De organisatie van de Meerpaaldagen is in handen van Stichting ProDronten. Deze stichting is een initiatief van gemeente, bedrijfsleven en particulieren en is in 1992 opgericht.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Sonja Zimmerman
Vice-voorzitter: Vincent Schuurman
Penningmeester: Erik Smits
Secretaris: Rachel Happel
Algemeen lid: Erik Hartgring

VERTEGENWOORDIGING VANUIT DE COMMISSIES

Coördinatiecommissie: Erik Hartgring & Jennifer Van der Kamp-Sauer
Sponsorwerver: Marieke Leijenaar
Programmacommissie: Denise Senten-van der Hoek
PR-Commissie: Ruben Lijzenga
Vrijwilligerscommissie: Alice Michielsen
Horeca: Marc van Niekerk-Thie

DOEL

Het doel van de stichting is het ontwikkelen van activiteiten op het gebied van wonen, werken en recreëren. Als middel is het evenement de ‘Meerpaaldagen’ opgezet om deze doelstelling elk jaar weer te realiseren.

GROOTS & GRATIS, VOOR JONG EN OUD

Met een evenement als de Meerpaaldagen is Stichting ProDronten in staat de totale bevolking van Dronten en omgeving te benaderen. De Meerpaaldagen zijn er voor jong en oud. Drie dagen lang staan het stadscentrum SuyderSee en het Redeplein bol van activiteiten. De Meerpaaldagen, daar moet je bij zijn.
Een belangrijk gegeven is de laagdrempeligheid van het evenement. Zowel de activiteiten als de muziekoptredens zijn gratis toegankelijk voor jong en oud.

JAARREKENING

Stichting ProDronten streeft naar transparantie. Daarom is de jaarrekening openbaar. Klik HIER om de pdf te downloaden.